Några Cases vi deltagit i.
Då vi har som policy att bevara våra kunders integritet, beskrivs här några utvalda jobb vi gjort, men på ett sådant sätt att det inte ska gå att känna igen kunden.


          Företag får offert att byta ut sitt fungerande affärssystem.

          Hjälp vårt lager är fullt. Kaos!

          Företag vill ha hjälp att skaffa affärssystem

          Hjälp med projektplan upphandling mps-system

          Lagersaldon stämmer inte, inventerar ofta.

          utbildningsuppdrag